Пароль:
Поиск RSS
Sim Race
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Pavel Mukonin 26:34.531 16 1:34.212 10
2 Artem Kurbatov +0:12.440 16 1:35.085 8
3 Anton Petrov +0:14.549 16 1:35.499 6
4 Vadim Berzan +0:28.810 16 1:36.373 5
5 Sergey Melnichuk +0:30.608 16 1:36.013 4
6 Aleksey Arkhipov +0:39.830 16 1:37.059 3
7 Kostya Butko +0:48.088 16 1:36.173 2
8 Alexey Spirichev +0:50.018 16 1:35.431 1
9 Vadim Egorov +1:05.523 16 1:36.423 0
10 George Shishin +1:06.117 16 1:36.323 0
11 Vladimir Tkachenko +1:06.614 16 1:37.280 0
12 Denis Motaylenko +1:16.218 16 1:39.313 0
13 Alexander Yudin +1 lap 15 1:38.780 0
14 Daniil Voronin +1 lap 15 1:42.427 0
15 Vladislav Tretjak +1 lap 15 1:36.236 0
16 Aleksandr Sukhin +1 lap 15 1:37.395 0
17 Oleg Gon4arovskii +1 lap 15 1:43.374 0
18 Vitaliy Zhigunov +2 laps 14 1:43.689 0
19 Dmitrij Meleshko Suspension 13 1:38.788 0
20 Sandis Roginskis DNF 5 1:43.320 0
21 Vadim Vedernikov DNF 4 1:45.779 0
22 Maxim Yalyshev DNF 3 1:38.676 0
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Pavel Mukonin 26:37.929 16 1:34.525 10
2 Alexey Spirichev +0:21.412 16 1:35.285 8
3 Denis Motaylenko +0:22.343 16 1:34.405 6
4 Vadim Berzan +0:25.960 16 1:36.232 5
5 Anton Petrov +0:26.160 16 1:35.975 4
6 Artem Kurbatov +0:29.334 16 1:35.824 3
7 George Shishin +0:45.074 16 1:36.199 2
8 Vladislav Tretjak +0:47.386 16 1:36.697 1
9 Daniil Voronin +0:54.884 16 1:37.581 0
10 Aleksey Arkhipov +1:18.214 16 1:36.475 0
11 Aleksandr Sukhin +1:21.707 16 1:37.388 0
12 Dmitrij Meleshko +1:34.468 16 1:38.611 0
13 Vladimir Tkachenko +1:44.993 16 1:36.199 0
14 Alexander Yudin +1 lap 15 1:37.229 0
15 Vadim Vedernikov +1 lap 15 1:40.918 0
16 Oleg Gon4arovskii +2 laps 14 1:42.245 0
17 Vadim Egorov +2 laps 14 1:44.695 0
18 Kostya Butko DNF 10 1:36.711 0
19 Sergey Melnichuk DNF 2 1:36.578 0
20 Sandis Roginskis DQ 15 1:36.007 0
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com